Huurtoeslag

Het grootste aantal kamers in ons gebouw zijn zelfstandige eenheden. In de meeste gevallen komen bewoners hiervan in aanmerking voor huurtoeslag. De toeslag ontvang je als voorschot. Hierover wordt je middels een voorlopige beschikking over geïnformeerd. Wanneer de huurtoeslag definitief wordt vastgesteld ontvang je een definitieve beschikking.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet je voldoen aan een aantal voorwaarden.

  • De rekenhuur mag niet hoger of lager zijn dan een vastgesteld bedrag.
  • Je inkomen mag niet te hoog zijn.
  • Je vermogen mag niet te hoog zijn.

Deze voorwaarden worden hieronder verder toegelicht. Normbedragen vind je terug op de website van de Belastingdienst.

Rekenhuur

De huur waarop gebaseerd wordt of je in aanmerking komt voor huurtoeslag is de zogenaamde rekenhuur. Dit is niet gelijk aan het totaalbedrag dat je per maand aan DUWO betaald, maar omvat maar een aantal posten. Dat zijn:

  • kale huur;
  • gemeenschappelijk energieverbruik;
  • vuilkosten en schoonhouden;
  • huismeester en sociaal beheer.

De op dit moment geldende bedragen vind je op je huurcontract, je laatste bericht tot voorstel van verhoging van de huurprijs of in de huurprijsopbouw op Mijn DUWO (onder het kopje Geldzaken).

De Belastingdienst – die gaat over het uitbetalen van huurtoeslag – bepaalt per jaar wat de grensbedragen zijn die aan de rekenhuur worden gesteld. Deze zijn niet alleen jaarafhankelijk, maar ook afhankelijk van de leeftijd van de huurder. De huur van grotere hoekkamers (kruising Michiel de Ruyterweg / Julianalaan en Michiel de Ruyterweg / Mijnbouwstraat) is bijvoorbeeld te hoog om huurtoeslag aan te vragen in het geval van huurders jonger dan 23.

Inkomen

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag je inkomen niet te hoog zijn. Het inkomen waarmee gerekend wordt is het zogenaamd toetsingsinkomen, waar ook de Belastingdienst mee rekent in de aanslag inkomenbelasting. Belangrijk: studiefinanciering (basisbeurs, aanvullende beurs, collegegeldkrediet, extra lening) telt niet mee voor het toetsingsinkomen. De Belastingdienst heeft een rekenhulp beschikbaar waarmee je je toetsingsinkomen kan berekenen.

Vermogen

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag je vermogen niet te hoog zijn.

Aanvragen

Huurtoeslag kun je online aanvragen via Mijn Toeslagen.

Wijzigen

De gegevens op basis waarvan je huurtoeslag wordt berekend kun je online inzien en wijzigen via Mijn Toeslagen. Ondanks dat DUWO in haar correspondentie aangeeft huurverhogingen door te geven aan de Belastingdienst, leert de ervaring dat dit niet (altijd) (goed) gebeurt. Je kunt huurwijzigingen met terugwerkende kracht doorgeven voor alle jaren waarvan je nog geen definitieve beschikking hebt ontvangen. Wanneer de toeslag al wel definitief is vastgesteld is het mogelijk om (binnen een bepaalde termijn) bezwaar aan te tekenen tegen de vaststelling.

Peildata

Er is vaak onduidelijkheid over de peildata die worden gehanteerd bij het vaststellen van huurprijs en -toeslag. De situatie is als volgt: de huur wordt per 1 juli verhoogd; huurtoeslag wordt per 1 januari toegekend. Dat deze data uit elkaar liggen werkt vaak verwarrend. Wanneer je met de verhoogde huur van 2 juli namelijk een proefberekening doet, volgt daaruit dat je geen recht hebt op huurtoeslag omdat de huur te hoog is. Dat klopt echter niet altijd.

Verworven recht

Dat heeft te maken met het feit dat wanneer je op één moment in het jaar huurtoeslag krijgt, huurtoeslag voor dat (hele) jaar een verworven recht wordt. Wanneer de huur op 1 juli dus boven de grens uitstijgt blijf je huurtoeslag ontvangen. Echter, dat gebeurt slechts over het subsidiabele deel. Dat wil zeggen dat je vanaf 1 juli huurtoeslag krijgt op basis van het maximale huurbedrag. Over de paar euro die je meer betaalt, ontvang je geen toeslag. Het jaar erop, op 1 januari, gaat de grens weer omhoog en ontvang je weer toeslag over het gehele huurbedrag.

Logischerwijs geldt het verworven recht niet wanneer je inkomen of vermogen (te veel) toeneemt of je verhuist naar een onzelfstandige (die komen, uitzonderingen daargelaten, namelijk niet in aanmerking voor huurtoeslag) of goedkopere kamer.

Huurverhoging: wanneer doorgeven?

Het maakt niet uit of je je huurverhoging direct doorgeeft, of daarmee wacht tot 1 januari. Tot de toeslag over dat kalenderjaar definitief is vastgesteld kun je bovendien met terugwerkende kracht wijzigingen doorgeven.

Onderhuur

Wanneer je je kamer onderverhuurt is het belangrijk om dat binnen 4 weken aan de Belastingdienst door te geven. Anders zien ze je onderhuurder als medebewoner en wordt jullie gezamenlijke inkomen en vermogen gebruikt bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de huurtoeslag die je ontvangt.

Als je zelf huurtoeslag ontvangt en je je kamer onderverhuurt (en je bovenstaand goed hebt gedaan), blijf je huurtoeslag ontvangen voor je kamer. Oók als je er zelf niet meer woont. Ontvang jij zelf géén huurtoeslag, maar heeft je onderhuurder daar wel recht op? Dan kan hij of zij via de normale procedure huurtoeslag aanvragen. Leidend is dat er per adres maar één keer huurtoeslag wordt uitgekeerd.