Servicekosten

Als huurder bij DUWO betaal je elke maand servicekosten voor onder andere gas, water, licht en dergelijke. Maandelijks betaal je een voorschot, waarvan dan enkele maanden na het betreffende jaar de balans opgemaakt wordt en de verschillen tussen de berekende en werkelijke kosten verrekend worden. Deze voorschotten worden bepaald op basis van heel het gebouw en niet individueel. De voorschotten kunnen jaarlijks bijgewerkt worden tezamen met de jaarlijkse huurverhoging.

Voorschot

Zoals genoemd betaal je maandelijks een voorschot voor je servicekosten. Een deel van deze posten is verrekenbaar, en een deel niet. Het voorschot voor ons gebouw bestaat uit de volgende componenten.

Verrekenbaar

 • Gemeenschappelijk energieverbruik
 • Vuilkosten en schoonhouden
 • Huismeester en sociaal beheer
 • Tuin en omgeving onderhoud
 • Elektra
 • Gas
 • Water
 • Signaallevering

Van de verrekenbare posten zijn de eerste 4 en ‘signaallevering’ gemeenschappelijke posten al dan niet op basis van een verdeelfactor (grotere kamers hebben een groter aandeel in gemeenschappelijke kosten). Op deze kosten heb je zelf dus geen invloed. Je moet hier denken aan de verlichting in het gebouw, verbruik van installatietechniek, schoonmaak van het pand en dergelijke. Eén van deze posten (gemeenschappelijk energieverbruik) wordt sinds december 2016 niet meer afgerekend voor mensen die vóór december 2016 in hun kamer zijn komen wonen. Details daarover vind je in een apart nieuwsbericht

Elektra

Op de post elektra worden de vaste kosten voor de aansluiting, levering, huur van de transformator en teruggave energiebelasting geboekt. De teruggave van de energiebelasting wordt deels meegenomen in deze begroting, omdat deze politiek afhankelijk is. Mocht deze komen te vervallen dan zal er ineens een grote rekening opduiken voor bewoners. DUWO geeft dit geld liever terug aan het eind van het jaar dan dat ze het moeten invorderen.

Gas

Op deze post worden de kosten voor het verwarmen van het pand, de aansluitkosten van Eneco en het verwarmen van je kamer geboekt. Kanttekening hierbij is dat er geen gasaansluiting in het gebouw te vinden is, maar dat er via ‘stadsverwarming’ warm water geleverd wordt aan het pand.

Water

Op de post water worden de aansluitkosten, je verbruik van warm en koud water en het opwarmen van koud tot warm water geboekt.

Niet verrekenbaar

 • Inboedelverzekering
 • Glasverzekering
 • Ziggo tv/internet
 • Serviceabonnement
 • Lidmaatschap Wijwonen

De niet verrekenbare kosten zijn zoals de naam doet vermoeden niet verrekenbaar, hier krijg je geen afrekening van.

Afrekening

Enkele maanden na het afgesloten jaar ontvang je van DUWO een afrekening van je kosten, heb je meer verbruikt dan begroot, dan moet je bijbetalen, heb je minder verbruikt, dan krijg je geld terug. DUWO streeft om de afrekening op 1 juli van het volgende jaar te versturen.

Een aantal posten hiervan vallen op:

Gemeenschappelijk energieverbruik

De kosten hiervoor liggen wat hoger dan vergelijkbare panden. We hebben echter erg veel galerij verlichting en ook de balansventilatie is een behoorlijke verbruiker.

Elektra

Dit bedrag ligt over het algemeen behoorlijk laag, dit komt vanwege de teruggave energiebelasting. Voor een voorbeeld berekening voor deze procedure kijk je hier. Deze teruggaaf verklaart ook waarom je, wanneer je héél erg weinig elektriciteit hebt gebruikt, je een negatief bedrag bij elektra ziet staan.

Gas

Ons pand is erg goed geïsoleerd en voorzien van balansventilatie. Veel bewoners hebben heel het jaar door hun verwarming niet of nauwelijks aan. Toch is deze post ruim €100,-. Dit heeft te maken met de vaste kosten voor de Eneco warmteaansluiting (zo’n €40,- per bewoner per jaar) en daarnaast ook de kosten voor het continu warm houden van het warme tapwater (zo’n €40,- per bewoner per jaar). Het laatste deel van deze kostenpost komt uit de energie verbruikt door de balansventilatie zelf. Deze heeft namelijk een naverwarmer zodat de temperatuur ook in de wintermaanden behaaglijk blijft.

Signaallevering

Deze post wordt tot nu toe altijd afgerekend op €0,-. Hier zullen pas kosten ontstaan zodra er d.m.v. de knop in de lift de servicedienst bereikt wordt.