Reserveren

Met dank aan bijdragen vanuit onder andere DUWO en WijWonen hebben alle bewoners van ons gebouw de beschikking over een aantal gemeenschappelijke spullen. Deze zijn, tegen een kleine vergoeding, door iedereen te reserveren en te gebruiken. De vergoeding gebruiken we om toekomstige kosten van reparatie of vervanging te dekken. De bewonerscommissie draagt zorg voor deze spullen en het uitlenen ervan.

Op de onderstaande pagina’s vind je meer informatie over het assortiment. Je kunt daar ook bekijken wanneer de spullen gereserveerd zijn, en zelf een reservering plaatsen. In de toekomst kun je ook de BBQ via deze website reserveren, of kijken wie er al heeft ‘geboekt’. Tot die tijd kun je daarvoor terecht op Facebook.

De huurprijs dient vóóraf en in contanten betaald te worden.