Toelichting afrekening servicekosten

De BC is afgelopen weken weer druk bezig geweest met de serivcekosten afrekening van 2016. Al snel bleek dat in de eerste toegzonden documenten nog wel een aantal fouten stonden en dat we er goed naar moesten kijken voordat hij goedgekeurd kon worden.

Eerste versie

Als eerste hebben we de rekeningen nagekeken, waarbij bleek dat er bij de schoonmaak verschillende dingen niet goed op de afrekening stonden. Bij de incidentele schoonmaak stond bijvoorbeeld het schoonmaken van de ruiten, terwijl we daarvoor al via het schoonmaakcontract betalen. Ook het schoonmaken van de Liftschacht was doorberekend, terwijl ons vertelt was dat dit uit onderhoud betaald zou worden enz.
Verder zijn er vorig jaar ook kosten gemaakt voor extra schoonmaak van de hal, door het lekken van een vuilniszak. We willen iedereen dus wel verzoeken daar zo goed mogelijk op te letten. Het gaat nu maar om 60 euro (20 cent per persoon), dus dat is nog wel te overzien.

De verbruiken van de beheerderswoning werden in de 1e versie ook nog niet afgetrokken van de totale rekening, terwijl we vinden dat dat niet aan ons is om daar voor te betalen, Duwo kon zich daar wel in vinden.

Daaropvolgende versies

Vervolgens hebben we ook gevraagd om een geanonimiseerde verbruikssheet met daarin elk adres. Op deze manier kunnen we de complete berekening van Duwo controleren. Duwo berekend eerste alle vaste en variabelen kosten en voert deze daarna in in hun boekhoud systeem. Door deze verbruikssheet uit te bereiden, met alle vaste en variabele kosten, komen we uiteindelijk op hetzelfde bedrag uit.

Tot slot, hebben we nog wel een lopende discussie over het waterverbruik. De hoeveelheid water gemeten door de hoofdaansluiting is namelijk minder dan wat er totaal door alle meters in de woningen (en wasmachine ruimte) wordt gemeten (en afgerekend). Duwo stelt dat dat mogelijk komt doordat onze aansluiting te groot is voor de hoeveelheid water die er verbruikt wordt. Evides voert hier een onderzoek naar uit en Duwo houdt ons op de hoogte van de vorderingen.

Anders dan vorig jaar

Anders dan vorig jaar heeft Deloitte dit jaar de teruggave energiebelasting aangevraagd, hiervoor rekenen zij 10% van de inkomsten. Het heeft ons netto wel meer geld opgeleverd dan vorig jaar, maar we hebben Duwo wel gevraagd om volgend jaar indien mogelijk de berekening zelf te doen. Het verschil met vorig jaar is met name dat onze 5 algemene aansluitingen, als 1 ‘gestaffelde’ aansluiting beschouwd worden, waardoor er maar 1x het tarief tot 10.000kWh en tot 50.000kWh berekend wordt.

Vanaf september afgelopen jaar zijn we gaan betalen voor de bemetering van Kamstrup. Het bleek dat de Duwo server die dit voor zijn rekening neemt, niet meer up to date was. Duwo is nog wel aan het kijken of ze dit zelf weer over kunnen nemen, maar er zullen wel kosten voor blijven helaas. Het gaat om 1.25 per meter per maand (gas/water en elektra).

Statistiek

Het publiceren van de gedetaileerde verbruikssheet is vanwege privacy redenen niet mogelijk. Wat ons wel interessant leek, is wat grafiekjes laten zien over de verschillen in het verbruik per woningen. Zo kan je zien wat de voornaamste kosten zijn, als je niks of weinig terugkrijgt. Voor deze plaatjes is het verbruik van alle reguliere woningen gebruikt, dus alle short stay en accomodate zijn eruit gefiltreerd.

Hover over de plaatjes om de beschrijvingen te lezen.